Menu Zavřeno

Dne 14.5.2021 ordinační doba 10oo-12oo jednorázově

Vážení pacienti, dle informace MZČR jsou závazná kriteria pro poskytnutí kódu k očkování proti Covid 19 pro pacienty diabetologickým ambulancí následující.

Název skupinyVydefinované diagnózy / zdravotní stavy na základě vyjádření příslušné odborné společnosti ČLS JEP
chroničtí pacienti – vyšší priorita
diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinemdiabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit:
• ischemická choroba srdeční
• arteriální hypertenze
• chronická ledvinovou nedostatečnost a po transplantaci
• s obezitou či plicním onemocněním
• s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou
obezita (BMI > 35 kg/m2)obezita (BMI > 35 kg/m2)

Svůj případný zájem o tento kód prosím pošlete mailem! Pokud patříte do výše uvedené skupiny kód Vám během téhož dne pošlu. Prosím, aby telefonicky žádali o kód pouze pacienti, kteří nemají mail.

Aktuální informace:

V době epidemie nemoci Covid19 ordinujeme běžným způsobem / odběry, kontrola/. Pokud máte obavy, je možno provést kontrolu distančním způsobem / telefonicky/ s laboratorními výsledky případně s výsledky glykemií měřených glukometrem. O případné přeobjednání volejte na tel. 212 343 023 .
Salveo Praha s.r.o.

Přijímáme do péče nové pacienty.

V ordinaci poskytujeme kvalitní kompletní péči  pacientům s cukrovkou (diabetes mellitus). Věnujeme se pacientům s diabetem 1.typu, diabetem 2.typu a prediabetem. Provádíme diagnostiku diabetu a každému pacientovi vytvoříme individuální léčebný plán zahrnující – režimová a dietní opatření, léčbu medikamenty, případně inzulínem, plán selfmonitoringu / kontrola glykemií pacientem/ . Léčíme nejčastější přidružená onemocnění  jako hypertenzi, dyslipidemii i další.Máme v péči pacienty léčené inzulínovou pumpou a kontinuálními senzory glykemie. Pečujeme o pacientky s těhotenskou cukrovkou.
Ošetřujeme pacienty mluvící anglicky a rusky.

Pacienti jsou v ordinaci  objednáváni na konkrétní čas.